Merupakan sebuah teknologi yang berisikan simulasi komputer mengenai keadaan suatu lingkungan dan membuat penggunanya seakan-akan dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Ketika seseorang melengkapi dirinya dengan berbagai macam peralatan virtual reality, seakan-akan panca inderanya mampu merasakan benar-benar berada dalam dunia tersebut.

Sebuah sistem virtual reality biasanya dilengkapi dengan berbagai peralatan yang menyokong teknologi agar penggunanya lebih merasa, mendengar, perubahan perspektif pandangan dan juga pergerakan. Peralatan yang menggunakan teknologi VR adalah