Pentadbir adalah golongan paling penting dalam menentukan samaada Digital Classroom yang diusahakan oleh guru boleh dikembangluas kepada guru lain ataupun tidak.

PENTADBIR NADI DC DI SEKOLAH

Dalam laman ini, terdapat penerangan mengenai ilmu Digital Classroom untuk pentadbir.

Ini kerana pentadbir mempunyai pelbagai alatan teknologi terkini yang SENANG dan MUDAH untuk digunakan.

Close Menu