Penilaian digital tidak memerlukan semua pelajar mempunyai peranti.
Penilaian sebegini memerkulan
a) satu telefon pintar yang mempunyai talian internet
b) clicker