Kuiz sebelum ini menggunakan kertas dan selepas pelajar siap, guru perlu menandanya. Selepas siap penandaan, barulah pelajar mendapat markah masing- masing. Selepas berbincang dengan pelajar, barulah guru dapat membuat penilaian terhadap tahap kefahaman pelajar.

Pada zaman kini, proses sedemikian memakan masa guru dan pelajar sehingga boleh menyebabkan tekanan.

Dengan menggunakan kaedah interaktid atas talian ( online assessment tools ), banyak masalah di atas diselesaikan.

Kuiz interaktif mampu

a) memberikan markah penuh selepas selesai kuiz

b) memberikan tahap kefahaman dan kemampuan menjawab soalan pada masa tersebut

c) membolehkan guru membuat penilaian pada lebih tepat dengan menggunakan data yang terkumpul

Close Menu