Cikgu telah membuat pilihan yang tepat

PENYEDIAAN FORMAT YANG PELBAGAI

Untuk guru, kepelbagaian format di dalam internet menjadi kelebiahan dalam penyediaan bahan ABM dan juga PdPc. Bahan tersebut juga mempunyai unsur interaktif yang sedia ada dan boleh digunakan terus pada bila-bila masa.

MENARIK MINAT PELAJAR

Digital yang mempunyai warna, visual yang menarik, audio dan juga animasi boleh menarik minat mana-mana pelajar.

SEKALI BUAT, PENGGUNAAN BERULANG

Peralatan pendidikan digital biasanya membolehkan cikgu menyimpan segala hasil kerja cikgu dalam pengkalan data mereka. Hasilnya, cikgu hanya perlukan pada peringkat awal sahaja untuk membuat hasil kerja cikgu dan boleh digunakan sebanyak mana yang cikgu mahu dalam kelas cikgu.

PENGKALAN DATA SECARA BERKELOMPOK

Sebelum ini, pelbagai borang yang perlu diisi oleh semua guru. Namun sekarang, dengan adanya sistem pengakalna data dalam teknologi pendidikan, semuanya tersimpan di dalam server yang senang diakses dan boleh diakses pada bial-bila masa.

Sistem Pembelajaran Kendiri yang sesuai

Konsep sistem pembelajaran kendiri mengikut keperluan spesifik individu boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah digital kerana mudah dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja.

Keperluan khas boleh didiagnos dengan cepat, jurang pembelajaran boleh dikurangkan dan juga kadar pembelajaran boleh berubah mengikut keperluan individu

.

Close Menu