Kahoot boleh digunakan sebagai alat penilaian dan pengujian interaktif.

Kahoot menggunakan

alat pelungsur ( browser ) menjadikan ia boleh dibuka dengan menggunakan pelbagai peranti.

Alat yang diperlukan adalah

projektor atau television

peranti yang mempunyai talian internet.

Close Menu