Berikut adalah apps ataupun perisian yang menyokong Digital Ink.

Ini bermakna perisian ini boleh digunakan untuk annotate dan menyunting fail pdf yang ingin digunakan.

Xodo PDF Reader& Editor

Platform : Android

Xodo boleh digunakan untuk menyunting dan annotate pada bahan pdf.

Cara mengaktifkan menunya :

a) Tekan untuk beberapa saat

b) Menunya akan keluar

c) Boleh memilih fungsi. Untuk annotate, pilih gambar pensil

Close Menu